Французькі географи 20 ст (П. Відаль де ла Блаш, Же. Брюн, Е. Мартонн) розробили концепцію географії людини, предмет якої — вивчення групи явищ, що відбуваються на нашій планеті і причетних до діяльності людини. У роботах представників голландської і французької географічної школи 20 ст (Л. Февр, М. Сміття), в конструктивній географії, розвиненій радянськими ученими А. Герасимовим, аналізується дія людини на географічний ландшафт, втілення його діяльності в соціальному просторі.

що означає слово екологія

Але такі, що дозволяють зберігти цілісність. І вона зберігається завдяки можливості самоорганізації. Отже, екологічні системи – цілісність, щосамоорганізується. Як тільки порушуються закони самоорганізації, виникає екологічна криза.

Чи Шукати Український Відповідник?

При цьому слід зазначити, що людина не є самим чутливим компонентом природи, хоча більшість функцій людини є консервативними. Це істотно ускладнює охорону довкілля. Якщо ж ці поняття об’єднати в термін природоохоронна діяльність, стає очевидним взаємозв’язок природи і людини. Схема структури екології Г. Автор стверджує, що «соціоекологія, як кожна самостійна наука, має власну теоретичну базу, чітко окреслене коло завдань, характерних лише для неї, об’єкт, предмет вивчення і свої методи досліджень».

Увійти, Або Зареєструватися:

Так, у другій половині XIX ст. Клаус описав фенотипічну зміну рослинності, О. Седтнер розробив еколого-топографічну класифікацію, https://chugylo.org.ua/ В. Докучаев – генетичне ґрунтознавство, А. Кернер докладно дослідив структуру (ярусність) ценозів, О.