5.10.Розподіл обов’язків між членами Правління – крім визначених Статутом – регламентується Головою Асоціації. 5.4.5.Заслуховування звіту Голови Асоціації, звітів Правління та Ревізора, затвердження річного звіту Асоціації. 5.2.Конференція Асоціації скликається Правлінням не рідше одного разу на 2 роки. 4.5.three.Виконувати рішення Конференції та дотримуватись рекомендацій керівних органів Асоціації. 5.5.Конференція правомочна, якщо у її роботі бере участь не менше […]

Статтею 7 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлено, що виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором. При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, […]